ECHTSCHEIDEN

 

De meeste mensen kunnen in goed overleg scheiden. Indien men beslissingen in eigen hand wil houden en zich niet wil laten leiden door van bovenaf opgelegde beslissingen van een rechter, is het zaak te proberen er samen uit te komen voordat een procedure wordt gestart.

Indien er nog redelijke communicatie mogelijk is, laat u dan gezamenlijk in een kostenloos orienterend gesprek voorlichten over datgene wat u te wachten staat in een echtscheidingsprocedure en vooral wat geregeld moet worden.

Indien u niet per se het onderste uit de kan wil halen / bereid bent iets water bij de wijn te doen, kan op een snelle verantwoorde en zeer kostenbesparende wijze worden gescheiden. U kunt op die manier aanzienlijke advocaatkosten besparen.

Voor mensen die praktisch zijn, geen geld en vooral geen tijd willen verspillen aan derden die juist geld verdienen aan de instandhouding van een conflict. Immers: Zonder conflict geen tijdrovende procedure bij de Rechtbank.

Samen scheiden in plaats van ieder tegenover elkaar met een eigen advocaat is zakelijk en juridisch gezien het ei van Columbus vanwege de snelle informatie uitwisseling en de mogelijkheid om rechtstreeks tot afspraken te komen die letterlijk op maat zijn gemaakt, omdat partijen deze zelf invullen.

De communicatie tussen partijen wordt verbeterd ook na een echtscheiding en vooral als er kinderen zijn. Een zo optimaal mogelijke communicatie maakt een veel snellere (en daardoor ook nog veel goedkopere) en voor beide partijen acceptabele echtscheiding mogelijk.

ALLES IN EEN HAND:
Een echtscheiding brengt zoveel emotionele, maar ook financiële en praktische problemen (en dat allemaal tegelijkertijd!) met zich mee dat het uiterst praktisch is om bij 1 persoon alles in een keer te kunnen bespreken en dat deze ene persoon – zonder inschakeling van anderen* – de echtscheidingsprocedure met alle daarbij behorende aspecten bij de Rechtbank kan afhandelen.
Worden in een juridische procedure emotionele conflicten opgeblazen (de advocaten herhalen de door hen uitvergrootte verwijten over en weer in lijvige processtukken).
Door het aangaan van de confrontatie, zonder teveel in te gaan op de emoties, kunnen misverstanden direct uit de wereld worden geholpen en kan men overgaan tot het maken van afspraken.

Juridische procedures duren lang. Alles loopt via 2 advocaten, de briefwisselingen en doorzending van processtukken naar de rechtbank.

Juridische procedures over de kinderen verlopen altijd dramatisch. Bij onenigheid worden vanuit de rechtbank onderzoeken bevolen waarbij de thuissituatie wordt onderzocht en de kinderen worden geobserveerd door psychologen, maatschappelijk werkers enz. en ook hier worden weer lijvige rapporten geschreven.

Het juridische proces is alleen al vanwege de lange tijdsduur ( en omdat er twee advocaten worden ingehuurd!) erg kostbaar.

Emotionele conflicten worden in een juridische strijd eerder opgeblazen dan verkleind. Doordat men blijft hangen in het over en weer verwijten (en dan nu via de duur betaalde advocaten) komt men voorlopig helemaal niet meer toe aan het oplossen van zakelijke conflicten en moet uiteindelijk de rechter de knoop doorhakken.
Deze rechterlijke uitspraken zijn vaak tijdelijke oplossingen omdat deze uitspraken aanvechtbaar zijn, zodat steeds nieuwe wijzigingsverzoeken kunnen worden ingediend bij de Rechtbank.

Door dit aandikken van de emoties in de processtukken en correspondentie vervreemden partijen nog verder van elkaar en door deze afstand zullen partijen zich nog meer in hun eigen gelijk vastbijten. Resultaat: nog langer lopende procedures en wijzigingsverzoeken.

* behoudens inschakeling accountant /belastingadviseur voor gedetailleerde berekeningen i.v.m. vermogensverdeling,  alimentaties, pensioen.

 

 

 

Bron: o.a. A.G.P. Hoefnagels: Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *