KOSTEN en PROCEDEREN


KOSTEN en PROCEDEREN

Honorarium

Basis tarief =   €  185,-   per uur te vermeerderen met 5% kantoorkosten en 21% BTW.  Mogelijkheid tot afspraak van vooraf overeen te komen bedrag.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Indien Uw inkomen, of dat van uw onderneming, onder een bepaalde grens is kunt u tegen betaling van een vaste eenmalige eigen bijdrage in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.

Hieronder ziet u de belangrijkste inkomsten criteria. Voor alle details gaat naar de website: www.rvr.org Daar kunt u zelf uitrekenen of u in aanmerking komt voor deze subsidie.

NB 53 EURO KORTING : onderstaande EIGEN BIJDRAGEN kunnen met 53 euro worden verlaagd indien u bij het Juridisch Loket (telefonisch via nummer:  0900 8020) een verwijzing (met diagnoseformulier)  naar mijn kantoor vraagt. Laat het diagnoseformulier rechtstreeks naar mijn kantoor zenden:  ch@bpadvocaten.com    Dit diagnose formulier geeft u direct een korting van 53 euro op de eigen bijdrage.  NB de eigen bijdrage voor familiezaken (zoals echtscheiding) is hoger: die begint bij € 340,- waarop ook de korting van € 53,- mogelijk is.

INKOMENSNORMEN EN EIGEN BIJDRAGEN BIJ GEWONE TOEVOEGING:

Eigen bijdragen

Alleenstaand Normen 2016 Gehuwd, samenwonend ofeenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400 € 196 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 360 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 514 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 669 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 823 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2016 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400 € 340 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 412 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 566 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 720 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 849 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

INKOMENSNORMEN per 1 januari 2016

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand indien uw vermogen in box 3 in het peiljaar (twee jaar geleden, dus in 2014) hoger is dan het op u van toepassing zijnde heffingvrije vermogen. Indien uw inkomen recent lager is (dan twee jaar geleden)  kan een wijziging peildatum worden aangevraagd, zodat u alsnog in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Normen 2016

Vrijgesteld vermogen per persoon

2014 (het peiljaar)

€ 21.139

Bij 65+ geldt een bijzonderextra heffingvrij vermogenvan maximaal € 27.984.

In peiljaar 2016 geldt t.a.v. het vermogen: dat € 24.437,– is vrijgesteld.

LAT = Lichte Advies Toevoeging per 2016

Voor LAT gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2016 zijn:

Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
€ 19.100 en lager € 77 € 26.600 en lager
Tussen € 19.100 en ten hoogste € 26.000 € 129 Tussen € 26.600 en ten hoogste € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

GRIFFIERECHTEN per 1 januari 2016

Een vast bedrag te betalen aan de Rechtbank voor het aanbrengen van een procedure. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand geldt een lager aangepast tarief. Zie de bedragen vermeld helemaal rechts, onder het kopje:  Griffierecht onvermogenden.

Civiel recht Familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementen Griffierecht niet-natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt ook het verzoekschrift conservatoir beslag) € 619 € 288 € 79
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000 € 1.929 € 885 € 79
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 € 3.903 € 1.548 € 79
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) € 123 € 123 € 123
Apostille/legalisatie € 20 € 20 € 20
Inschrijving/wijziging (rechtskeuze)/opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister € 185 € 185
Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister € 123 € 123
Inschrijving van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister € 123 € 123