Mr A.C. HERWEIJER

DSC_1342

Mr A. Carolien Herweijer. Advocaat en NMI geregistreerd medatiator.

Een advocaat die in staat is u snel en vakkundig te adviseren en indien nodig door een procedure te leiden, of een procedure voor u te starten.

Jarenlange ervaring in Strafrecht en Personen- en Familierecht met accent op echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek.

Haar praktische werkwijze in echtscheidingen, zoveel mogelijk voorkomen van kostenverhogende procedures (bemiddelen in plaats van procederen) zorgt ervoor dat u – veel sneller dan in een procedure – samen tot realistische en uitvoerbare afspraken kunt komen ten aanzien van de kinderen, het te verdelen vermogen, de alimentatie, de echtelijke woning, het pensioen en overige zaken die nu eenmaal bij een echtscheiding geregeld moeten worden. **

Een goed begin is het halve werk. Laat u vooraf (gratis) adviseren over de te nemen stappen om op verantwoorde wijze te scheiden.

– Ingeschreven als advocaat sinds 1985 in het Arrondissement  Amsterdam.

– NMI geregistreerd mediator *  2007-2014

– Lid Nederlandse Orde van Advocaten

– Lid NEKAN

– aspirant lid Landelijk Advocaten netwerk gewelds- en  zedenslachtoffers

:  aspirantlid Nederlandse vereniging van incasso- en procesadvocaten.

* De titel Mediator is onbeschermd. Dit betekent dat iedereen zich mediator mag noemen en zich als mediator aan de buitenwereld mag presenteren!

NMI geregistreerd mediator is een beschermde titel.
Uitsluitend mediators die een volledige opleiding bij een NMI goedgekeurde opleidingsinstelling hebben gevolgd en daarnaast de kennistoets NMI Mediation hebben behaald worden uitgenodigd tot het NMI Register van Mediators toe te treden.

Door in zee te gaan met een NMI geregistreerd mediator bent u verzekerd van de diensten van een degelijk opgeleide professional. De registratie verplicht de mediator zich te houden aan de gedragsregels voor NMI mediator en ook jaarlijks cursussen in het kader van de permanente opleiding NMI geregistreerd mediator) te volgen waardoor kennis en kwaliteit continue kunnen worden gegarandeerd.
Voorts zijn NMI geregistreerde mediators onderworpen aan de regels van het tuchtrecht van het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. (artikel 8 Gedragsregels NMI mediator)

**pensioenverevening, alimentatieberekeningen en complexe berekeningen betreffende de boedelverdeling of verdeling ingevolge huwelijks voorwaarden worden overgelaten aan een  fiscalist of accountant die  in overleg wordt ingeschakeld.