ECHTSCHEIDING KOSTEN

ECHTSCHEIDING op gezamenlijk  verzoek:

U kunt volstaan met inschakeling van 1 advocaat voor beide partijen. Gemiddelde tijdsduur gemeenschappelijk verzoek, afhankelijk van de werkdrukte op de Rechtbank: 1 tot 3 maanden. Eventueel tegen een vast vooraf overeengekomen tarief. Indien partijen gezamenlijk opdracht geven tot de echtscheiding, op gemeenschappelijk verzoek, kan een zeer concurrerend tarief in rekening worden gebracht.  (exclusief griffierecht en 21% BTW ) van ongeveer 750 euro per persoon.

Indien gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk is (zie hoofdstuk “KOSTEN”) € 340,- inclusief BTW en voor griffierecht € 78,- (geen BTW verschuldigd) TOTAAL € 418,- PER PERSOON. Indien wordt gekozen voor een referte verklaring zijn de kosten nog lager en kan worden volstaan met betaling door slechts 1 persoon. Totaalkosten 418 euro. De andere partij tekent dan voor akkoord (middels een referte verklaring).